САНАМЖ

2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэхийг хүсэгчид дараах мэдээлэлтэй заавал танилцаж, зөвшөөрсөн байна.

1. 2021-2022 оны Дотоод хэргийн их сургуулийн элсэлтийн журам -тай танилцсан байх.

2. Иргэн нь энэ элсэлтийн журмын 5.2-т заасан "элсэлтийн бүртгэлд оруулсан утасны дугаар болон бусад мэдээллийн үнэн зөв байдлыг өөрөө хариуцах ба алдаатай, буруу мэдээлэл оруулснаас үүсэх асуудлыг ДХИС хариуцахгүй.

3. Бүртгүүлсэн хөтөлбөрийг солих боломжгүй бөгөөд зөвхөн нэг хөтөлбөрт бүртгүүлэх тул сонголтоо зөв хийж бүртгүүлнэ үү.

4. Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хамааралгүй байх сорилын хураамж, гэнэтийн ослын даатгалын төлбөр, гадаад хэлний хамтарсан хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийг хүлээн зөвшөөрсөн байх.

Copyrights © 2019 ДХИС. All rights reserved.